sommarboken med läshundar

I samarbete med Sommarboken, Vem äger språket och olika fritidshem erbjöd bokbussen inom Västerås stadsbibliotek under sommaren 2016 bokningsbara tider för barn att läsa för utbildade läshundar.

Verksamheten riktade sig till barn mellan 8-12 år på utvalda platser på landsbygden runt om i Västerås kommun: Irsta, Tortuna, Hökåsen och Dingtuna.

Syftet med aktiviteten var att erbjuda barn som inte har nära till ett bibliotek möjlighet att delta i ett lässtimulerande projekt. Att läsa för en läshund har flera positiva effekter, bland annat sänker det stressnivån, ökar välbefinnandet, höjer koncentrationsförmågan och gör barn mer motiverade att läsa. Det har gjorts flera studier på att läshundar får barn att läsa bättre, men i det här projektet var målet snarare att väcka läsglädje hos de medverkande barnen än att få dem att prestera. Fokuset är upplevelse- och inte resultatinriktat, i linje med Sommarbokens syfte.

Bokbusspersonal träffade barnen under en inledande sommarboksträff där de informerade om Sommarboken och erbjöd barnen att boka tider inför träffen då läshundarna var med.
Under lässtunden läste barnen en och en för hunden, tillsammans med hundföraren. Bibliotekarien eller annan person var inte med under lässtunden. Lässtunden skede inne i bokbussen eller i ett tält utanför där barnet kunde läsa ostört. I samband med lässtunden passade bibliotekarien på att diskutera läsning och böcker med barnet, och hjälpa till att välja en passande bok att läsa.

I anslutning till lässtunden serverade fika, och alla kunde kan låna böcker i bokbussen.
Läshundar är ett sätt att locka även ovana läsare till biblioteket och bokbussen, samtidigt som det även är roligt för mer vana läsare. Det är viktigt för personalen på bokbussen att erbjuda roliga lässtimulerande aktiviteter även till de barn som har svårt att ta sig till biblioteket på egen hand.

För mer information om projektet kontakta Elina Garp och Catarina Edén på bokbussen, Västerås stadsbibliotek.